საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება
2020-11-20 ხობის პირველ საარჩევნო უბანზე, ამომრჩეველმა კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ აიღო ორი სპეციალური კონვერტი და მათში ცალ-ცალკე ჩადო ბიულეტენები და ჩააგდო ყუთში, ყუთის ზედამხედველმა ვერ უზრუნველყო წესების დაცვა. ყუთის ზედამხედველის დისციპლინარულ პასუხისმგებლობაზე საჩივარი შედგა უბანზე, რომელიც გადაეცა საოლქოს, თუმცა ის განუხილველი დარჩა. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე