კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა
2020-11-20 ფოთის მე-17 საარჩევნო უბანზე, 9:45 წუთზე დაფიქსირდა კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა. კერძოდ, ადგილი ჰქონდა ხანდაზმული ამომრჩევნლისათვის კენჭისყრის კაბინაში არაუფლებამოსილი პირის შეყოლისა და კაბინაში ფოტოს გადაღების ფაქტს, რაც წარმოადგენს საარჩევნო კოდექსის დარღვევას. საჩივარი დარეგისტრირდა უბანზე, გადაეცა საოლქოს სადაც დაკმაყოფილებული არ იქნა. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე