გადასატან საარჩევნო ყუთთან დაკავშირებული დარღვევები
2020-11-20 გლდანის მე-5 საარჩევნო უბანზე მეხუთე საარჩევნო უბნის გადასატანი საარჩევნო ყუთის კომისიამ, მისამართზე ვიზიტის დროს, ხმის მიცემის საშუალება მისცა პირს, რომელიც არ იყო რეგისტრირებული გადასატანი ყუთის საშუალებით ხმის მიმცემთა სიაში. საოლქომ დააკმაყოფილა ორგანიზაციის საჩივარი შესაბამისი კომისიის წევრების დისციპლინურ პასუხისმგებლობის დაყენებაზე. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე