ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე
2020-11-20 გლდანის 99-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში დარეგისტრირდა 63 ბიულეტენით ნაკლები ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. რაც გასწორდა ბათილი ბიულეტენების 69-ს მაგივრად 6-ის მითითებით. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე