ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე
2020-11-20 ტყიბულის 26-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება 9 ბიულეტენით ნაკლებობა ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერათა რაოდენობა. საოლქოში დაწერილია შესწორების ოქმი, რომლითაც ერთ საარჩევნო სუბიექტს 0-ის მაგივრად დაეწერა 9 ბიულეტენი. ორგანიზაციის საჩივარი არ დაკმაყოფილებულა


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე