ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე
2020-11-20 გორის 57-ე საარჩევნო უბანზე დამკვირვებლის მიერ გაცხადებულია, რომ პროპორციული სისტემის შემაჯამებელი ოქმში ბიულეტენებ 14-ით ნაკლებია ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. თუმცა ოლქში ჩასწორდა ერთი სუბიეტქის მონაცენი და საოლქოში მიეთითა ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა. შედეგად ბალანსი დაჯდა. ორგანიზაციის საჩივარი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე