ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე
2020-11-20 საგარეჯოს მე-19 საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება ბიულეტენების 40-ით ნაკლებობა ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. უბანზევე გაფორმდა შესწორების ოქმი, რომლითაც ერთ სუბიეტქს 40-ით მოემატა ხმების რაოდენობა. ორგანიზაციისმიერ დარეგისტრირებული საჩივარი კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვაზე არ დაკმაყოფილებულა. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე