ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე
2020-11-20 მარნეულის 89-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არის 83 ბიულეტენის ნაკლებობა ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა, თუმცა არ არის შედგენი შესწორების ოქმი საუბნო ან საოლქო კომისიის დონეზე! ორგანიზაციის მოთხოვნა კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვა არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე