ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე
2020-11-20 გურჯაანის 24-ე საარჩევნო უბნზე შედგენილ პროპორციული კენჭისყრის შემაჯამებელ ოქმში არ არის ბალანსი საარჩევნო სუბიექტების მეირ მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 9-ით ნაკლებია ხელ მოწერების რაოდენობაზე ყველა სახის სიაში. ოქმს ახლავს შესწორების ოქმი, რომლის მიხედვითაც, 2-ით მოემატა N27 საარჩევნო სუბიექტს ხმები. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე