ამომრჩეველთა კონტროლი
თარიღი: 2020-11-20
პერიოდი: 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები - არჩევნების დღე
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა
2020-11-20 თელავის მე-13 საარჩევნო უბანზე დამკვირვებლის მიერ - ხდებოდა ვიდეო გადამღები აპარატით საარჩევნო კაბინაში შემსვლელი და გამომსვლელი პირების სკანირება. თავმჯდომარემ არ აღმოფხვრა დარღვევა დამკვირვებლის მითითების მიუხედავად. უბანზე იყო ქაოსი და თავმჯდომარე ვერ უზრუნვველყოფოდა წესრიგის დამყარებას. დაიწერა საჩივარი კომისიის თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის საკითხზე. საჩივარი არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე