ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე
2020-11-20 წყალტყუბოს 41-ე საარჩევნო უბანის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში დარეგისტრირდა 40 ბიულეტენით ნაკლებობა ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერა. კომისიის მიერ არ მომხდარა შემასწორებელი ოქმის შედგენა ან მონაცემების გადათვლა. საოლქომ არ დააკმაყოფილა ორგანიზაციის მოთხოვნა კომისიის თავმჯდომარის და წევრების პასუხისმგებლობის დაყენებაზე. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე