ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე
2020-11-20 ისნის მე-81 საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში პარტიების მიერ მიღებული ბიულეტენებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 4-ით მეტია ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. საოლქოში შედგენილია შესწორების ოქმი (სუბიექტის მონაცემები 6-ით შემცირდა), თუმცა ბალანსი მაინც არ ჯდება.  საოლქომ არ დააკმაყოფილა ორგანიზაციის საჩივარი.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე