დარღვევა ბათილი ბიულეტენების გარჩევისას
თარიღი: 2020-11-20
პერიოდი: 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები - არჩევნების დღე
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: სხვა
2020-11-20 ხელვაჩაურის 24-ე საარჩევნო უბანზე ხმის დათვლის დროს საეჭვოდ მიჩნეული ბიულეტენების ნამდვილობის განხილვისას კომისიამ გადაწყვეტილება მიიღო თვითნებურად, არ გამართა კენჭისყრა, თავმჯდომარემ არ აღმოფხვრა დარღვევა. კომისიის თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის მოთხოვნით საჩივარი არ იქნა დაკმაყოფილებული საოლქოს მიერ. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე