ბათილი ბიულეტენების განხილვა
თარიღი: 2020-11-20
პერიოდი: 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები - არჩევნების დღე
ოლქი: სამგორი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა
2020-11-20 სამგორის მე-60 საარჩევნო უბანზე 2 ბიულეტენი  კომისიის თავმჯდომარემ და მთვლელებმა არასწორად მიიჩნიეს ბათილ ბიულეტენებად. ბიულეტენებში გადახაზული იყო თითქმის ყველა კანდიდატი და შემოხაზული იყო მხოლოდ ერთი კანდიდატი. მიუხედავად იმისა, რომ ამომრჩევლის ნება გამოვლენილი იყო, კომისიამ 2 ბიულეტენი მიიჩნია ბათილად.   ორგანიზაციის საჩივარი შედეგების გადასინჯვაზე და კომისიის წევრების დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე