მარკირების შემოწმება/გაკეთების გარეშე ხმის მიცემა
2020-11-20 მთაწმინდის 32- ე საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა კომისიის წევრმა  ამომრჩეველთა სიაში არსებული მონაცემების გადამოწმების გარეშე  გაუკეთა ამომრჩეველს მარკირება, თუმცა მოგვიანებით დადგინდა, რომ აღნიშნული პირი სხვა საარჩევნო უბანზე იყო რეგისტრირებული. ორგანიზაციის სარჩელი კომისიის წევრის დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ დაკმაყოფილდა საოლქოს მიერ. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე