საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა
2020-11-20 გურჯაანის 38-ე საარევნო უბნიდან N12 საოლქო კომისიაში ჩანაწერთა წიგნის მიტანის შემდეგ გაირკვა, რომ იგი არ იყო დალუქული. დალუქვა და ხელმოწერა განახორციელდა ოლქში, კერძოდ, საუბნო კომისიის თავმჯდომარემ და მდივანმა ოლქშივე მოაწერეს ხელი კონვერტს. ორგანიზაციის საჩივარი მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ. 


ინციდენტის გაზიარება



FACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე