საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა
2020-11-20 თერჯოლის 31-ე საარჩევნო უბანზე კომისიამ ხმის დათვლის შემდეგ არ დალუქა ჩანაწერთა წიგნი, როგორც ამას ითვალისწინებს კანონი და დაულუქავად წარმოადგინა ოლქში. საოლქომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ორგანიზაციის საჩივარი დამდგარიყო თავმჯდომარისა და მდივნის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხი.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე