საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა
2020-11-20 ოზურგეთის 52-ე საარჩევნო უბნის ხმის დათვლის დროს დაფიქსირდა დარღვევა, კერძოდ, დათვლილი ბიულეტენები არ დაილუქა ცალცალკე კონვერტებში დამოუკიდებლად, თითოეული საარჩევნო სუბიექტის მიხედვით.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე