ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე
2020-11-21 ქუთაისის 56-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ბალანსი არ ჯდება. ბიულეტენების რაოდენობა 44-ით  მეტია ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა.  ორგანიზაციის მოთხოვნა კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვაზე და კომისიის თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე  არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ. საოლქოს მიერ შედგენილია განკარგულება, რომლის მიხედვითაც ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა 68-ის მაგივრად მითითებულია 18. ბალანსი მაინც არ ჯდება. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე