ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე
2020-11-21 მცხეთის 23-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება ორი ბიულეტენით მეტი ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. უბანზე შედგენილია შესწორების ოქმი მაგრამ ბალანსი მაინც არ ჯდება. ორგანიზაციის მიერ დარეგისტრირებული საჩივარი კენჭისყრის შედეგების გადათვლაზე და თავმჯდომარის და მდივნის დისციპლინური პასუხსიდმგებლობის დაყენებაზე არ დაკმაყოფილებულა. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე