შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2020-11-30 გორი 98-ე საარჩევნო უბანის შემაჯამაბელ ოქმს აკლია ერთი წევრის ხოლემოწერა, რომელიც ესწრებოდა დათვლის პროცესს. ორგანიზაციის მიერ დარეგისტრირებული საჩივარი დაკმაყოფილებულ იქნა საოლქოს მიერ. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე