შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2020-11-30 რუსთავის 86-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არ არის შევსებული ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობის გრაფა, რაც შეუძლებელს ხდის, რომ დადგინდეს ოქმის ბალანსი. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე