ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე
2020-11-30 ნაძალადევის 37-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ ოქმში პროპორციული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის მე-4 გრაფაში - არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა - მითითებულია 792, ხოლო მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის მე-4 გრაფაში - 791, რაც წარმოადგენს შეუსაბამობას.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე