შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2020-11-30 თიანეთის მე-6 საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არ არის მითითებული თარიღი, დრო და კომისიის ბეჭდის ნომერი. საოლქოში შეტანილი საჩივარი კომისიის მდივნის და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე დააკმაყოფილა კომისიამ. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე