შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2020-12-01 მცხეთის 34-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ და მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმებს არასწორად აქვს მითითებული ბეჭდის ნომერი (ჩაწერილია 2020). ორგანიზაციის მიერ დაწერილია საჩივარი თავმჯდომარისა და მდივნის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე, რაც დაკმაყოფილებული იქნა საოლქოს მიერ. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე