შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2020-12-01 ხელვაჩაურის მე-17 საარჩევნო უბნის პროპორციულ და მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმებში თარიღ არასწორად არის მითითებული. ნაცვლად 1 ნოემბრისა წერია 31 ოქტომბერი. ორგანიზაციის მიერ დაწერილია საჩივარი მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე, რომელიც არ ყოფილა დაკმაყოფილებული. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე