შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2020-12-01 ხელვაჩაურის მე-13 საარჩევნო უბნის მაჟორიტარული სისტემის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია საარჩევნო სუბიექტის მონაცემი. საუბნო კომისიას შესწორების ოქმი არ დაუდგენია. ორგანიზაციის მიერ დაიწერა საჩივარი თავმჯდომარის და მდივნის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე, რაც ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე