შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2020-12-01 ხელვაჩაურის 24-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ და მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმებში არ არის მითითებული შევსების თარიღი და საათი. დაწერილია ახსნა-განმარტება მდივნისა და თავმჯდომარის მიერ. ორგანიზაციის მოთხოვნა მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინარულ პასუხისმგებლობაზე არ არის დაკმაყოფილებული საოლქოს მიერ. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე