ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე
2020-12-01 რუსთავის 52- საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა 1- ით ნაკლებია ნამდვილი და ბათილი ბიულეტენების ჯამზე. შესწორების ოქმი უბანზე არ შედგენილა და შედგა ოლქში. ორგანიზაციის საჩივარი შედეგების გადასინჯვაზე არ განხილულა და კომისიის წევრების დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე