შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება
2020-12-01 ჩუღურეთის 11-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში არის ჩასწორებული საარჩევნო სუბიექტის მონაცემი. შესწორების ოქმი შედგენილია საოლქოში, რომელსაც მხოლოდ 7 პირი აწერს ხელს 12 წევრის მაგივრად. ორგანიზაციის საჩივარი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე