შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება
2020-12-01 ისნის მე-19 საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არის ჩასწორებული ბათილი ბიულეტენები. შედგენილია ახსნა-განმარტების წერილი და შესწორების ოქმი არის საოლქოს მიერ. ორგანიზაციის მიერ დაწერილი საჩივარი მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე არ იქნა დაკმაყოფილებული. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე