შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება
2020-12-01 ჩუღურეთის მე-5 საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია მონაცემები. შესწორების ოქმს ადგენს საოლქო და ოქმზე ხელს არ აწერს ყველა ის კომისიის წევრი, რომელთა ხელმოწერა არის ძირითად ოქმზე.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე