შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება
2020-12-01 თერჯოლის 32-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია ორი საარჩევნო სუბიექტის მონაცემი. ორგანიზაციის საჩივარი მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა საოლქოს მიერ. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე