საკონტროლო ფურცელთან დაკავშირებული დარღვევები
2020-12-01 ბაღდათის მე-2 საარჩევნო უბანზე, საკონტროლო ფურცელზე ამომრჩევლის ხელმოწერების გრაფაში მითითებულია პირადი ნომერი და პირიქით.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე