შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2020-12-01 ასპინძის მე-14 საარჩევნო უბანზე მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი. სუბიექტების მიერ მიღებულ ხმეისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი ცხრამეტით აღემატება ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობას. შესწორების ოქმი შედგენილია უბანზე, თუმცა ორგანიზაციის მიერ და დარეგისტრირდა საჩივარი საოლქოში, რომელიც არ დაკმაყოფილებულა. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე