შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2020-12-01 დუშეთის 21-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ორი საარჩევნო სუბიექტის მონაცემი არასწორად არის შეყვანილი. უბანზე იყო შემდგარი შესწორების ოქმი, თუმცა საოლქომ დააკისრა დისციპლინური პასუხისმგებლობა კომისიის წევრს. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე