შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება
2020-12-01 ყვარლის მე-18 საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია საარჩევნო სუბიექტის მონაცემი, თუმცა შესწორების ოქმი შედგენილია მხოლოდ საოლქოში. მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე საჩივარი დაკმაყოფილებული იქნა საოლქოს მიერ. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე