შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება
2020-12-01 თერჯოლის 32-ე საარჩევნო უბანზე შედგენილ მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება ორი გადაწორებული ციფრი, თუმცა არ არის შემდგარი შესწორების ოქმი. ორგანიზაციის საჩივარი კომისიის მდივნის და თავმჯდომარის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხი საოლქოს მიერ ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე