ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე
2020-12-02 გორის მე-4 საარჩევნო უბნის პროპორციული სისტემით კენჭისყრის შემაჯამებელ ოქმში მიღებულ ხმათა რაოდენობა და ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა 11-ით აღემატება შემაჯამებელ ოქმში ხელმოწერების რაოდეობას. ასევე არ დგება ბალანსი მაჟორიტარული სისტემის შემაჯამებელ ოქმში. შესწორების ოქმი დაწერილია გვიან. მეორე დღეს ოლქში. ორგანიზაციის საჩივარი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა ოლქში.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე