ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე
2020-12-02 რუსთავის მე-15 საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ბიულკეტენების რაოდენობა 44-ით ნაკლები იყო ვიდრე ხელმოწერების რაოდემობა. შესწორების ოქმი შედგენილია საოლქო კომისიაში და მას ხელს არ აწერს კომისიის ყველა ის წევრი, რომელთა ხელმოწერებია ძირითად ოქმზე. ორგანიზაციის საჩივარი არ განხილულა.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე