შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2020-12-02 სიღნაღის მე-9 საარჩევნო უბნის კომისიის მდივნის მიერ არასათანადოდ არის შევსებული კომისიის პროპროციული და მაჟორიტარული ოქმები, არ არის დასმული X სიმბოლოები და კომისიის ბეჭდის გრაფაში არ არის მითითებული კომისიის ბეჭდის ნომერი.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე