არასწორად შევსებული ოქმი
თარიღი: 2020-12-03
პერიოდი: 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები - არჩევნების დღე
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა
2020-12-03 ზუგდიდის მე-14 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელ ოქმში დაფიქსირებულია პროპორციულ სიაში ზედმეტი ხმების რაოდენობა. კერძოდ, როგორც მე-4, ისე მე-5 სიის ნომრებზე მითითებულია 187 ხმა, რაზეც უბანზევე არის შედგენილი შესწორების ოქმი. საჩივარი მოითხოვს, გადაითვალოს  ხმები და გამოიცეს ახალი შემაჯამებელი ოქმი. ასევე, შესაბამის კომისიის წევრებს დაეკისროთ პასუხისმგებლობა.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე