საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება
2020-12-03 ვაკის 43-ე საარჩევნო უბანზე მისულ ამომრჩეველს ერთიან სიაში მისი გვარის გასწვრივ დახვდა ხელმოწერა, რის შემდეგაც რეგისტრატორმა კომისიის წევრმა დაწერა ახსნა-განმარტება.


ინციდენტის გაზიარება



FACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე