ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე
2020-12-04 ვაკის 47-ე საარჩევნო უბანზე გამოვლინდა ერთით ზედმეტი ხმა. დააწერინეს ახსნა განმარტება ერთ-ერთ რეგისტრატორს ძირითად ოლქში. მოხდა შედეგების თავიდან გადათვლა და კვლავ ერთით მეტი ხმა დაფიქსირდა. გთხოვთ, კომისიის თავმჯდომარისა და კომისიის წევრებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებას.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე