ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე
2020-12-04 ბათუმის 27-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი, სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 1-ით ნაკლებია არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლების რაოდენობაზე.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე