დამკვირვებლის უფლებების შესზღუდვა
2021-09-04 კასპში დაფიქსირდა ადმინისტრაციული ორგანოს საჯარო სხდომაზე დასწრების უფლების შეზღუდვის ფაქტიც. „სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელმა კასპის საკრებულოს თავმჯდომარეს წინასწარ მიმართა წერილით და მოითხოვა 20 აგვისტოს სხდომაზე დასწრება და სხდომის ზუმის ლინკის გაზიარება. მას პასუხი არ მიუღია. დამკვირვებელმა მიმართა საკრებულოს აპარატის უფროს ზურა ჩიტიშვილსაც, რომელმაც გასარკვევად დრო ითხოვა, თუმცა, შემდეგ ზარებს აღარ უპასუხა.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე