ბიულეტენის დამოწმების წესის დარღვევა
2021-10-30 #79 ბათუმის #51 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა კომისიის წევრმა ბიულეტენი კომისიის ბეჭდით და ხელმოწერით არ დაამოწმა და ისე გადასცა ამომრჩეველს.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე