ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები
2021-10-30 #3 საბურთალოს საარჩევნო ოლქის #8 საუბნო საარჩევნო კომისიის რეგისტრატორმა კენჭისყრაში მონაწილეობა მიაღებინა სხვა უბნის სპეციალურ სიაში მყოფ ამომრჩეველს;


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე