ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები
2021-10-30 #59 ქუთაისის საარჩევნო ოლქის #57 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ხმა მისცა გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით, თუმცა პირი გადასატანი ყუთის სიაში არ იყო შეყვანილი;


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე