გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 15
1

ხმის მიცემა მარკირების შემდგომ / ბიულეტენების დანომრვა

თარიღი: 2017-10-22
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2017-10-22 #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის #29 საარჩევნო უბანზე მარკირების მქონე 2 ამომრჩეველს ხმის მიცემის უფლება მისცეს. ასევე, ამავე უბანზე რეგისტრატორი საწერი კალმით ნომრავდა ბიულეტენებს. ...

მარკირების არ შემოწმება

თარიღი: 2017-10-22
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-22 #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #15 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველს არ შეუმოწმდა მარკირება....

მარკირების შემოწმების გარეშე ხმის მიცემა:

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-21 #20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის #48 საარჩევნო უბანზე 2-მა ამომრჩეველმა კენჭისყრაში მონაწილეობა მარკირების შემოწმების გარეშე მიიღო....

მარკირების შემოწმების გარეშე ხმის მიცემა

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-21 მარნეულის #50 საარჩევნო უბანზე მარკირების შემოწმება არ ხდებოდა. ...

მარკირების შემოწმების გარეშე ხმის მიცემა:

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-21 #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #31 საარჩევნო უბანზე მარკირება არ შეუმოწმდა 3-ზე მეტ ამომრჩეველს....

მარკირების პროცედურის დარღვევა

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები, სიებთან დაკავშირებული პრობლემები

2017-10-21 #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის #25 საარჩევნო უბანზე ამომრჩევლის მარკირების შემდგომ დადგინდა, რომ ამომრჩეველი არ იყო ამ უბანზე რეგისტრირებული, რითაც ამომრჩეველს შეეზღუდა არჩევნებში მონაწილეობის უფლება....

მარკირების პროცედურის დარღვევა

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-21 ერთი ამომრჩევლი კენჭისყრის შენობაში მარკირების შემოწმების გარეშე დაუშვეს #20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის #84 საარჩევნო უბანზე....

მარკირების პროცედურის დარღვევა

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-21 ერთი ამომრჩეველი კენჭისყრის შენობაში მარკირების შემოწმების გარეშე დაუშვეს #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #31 საარჩევნო უბანზე....

მარკირების პროცედურის დარღვევა

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-21 #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #52 საარჩევნო უბანზე ერთმა ამომრჩეველმა კენჭისყრაში მარკირების გარეშე მიიღო მონაწილეობა....

ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-21 #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #18 საარჩევნო უბანზე სამმა ამომრჩეველმა მარკირების გარეშე მიიღო კენჭისყრაში მონაწილეობა....

მარკირების პროცედურის დარღვევა

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: ჩუღურეთი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-21 #7 ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქის #27 საარჩევნო უბანზე მარკირების გარეშე კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო ერთმა ამომრჩეველმა....

მარკირების პროცედურის დარღვევა

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: ფოთი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-21 მარკირების გარეშე კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო ერთმა ამომრჩეველმა, კერძოდ, 70 ფოთის საარჩევნო ოლქის #21 საარჩევნო უბანზე....

მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: ჩუღურეთი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2017-10-21 #7 ჩუღურეთის საოლქოს კომისიის #42 საარჩევნო უბანზე მარკირება უბანზე არარეგისტრირებულ ამომრჩეველს გაუკეთდა, რითაც ამომრჩეველს შეეზღუდა არჩევნებში მონაწილეობის უფლება....

მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-21 #2 საარჩევნო ოლქის #68 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველს არ შეუმოწმდა მარკირება....

მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-21 #79 ბათუმი საოლქო კომისიის #45 საარჩევნო უბანზე პირველ ამომრჩეველს არ შეუმოწმდა მარკირება....